Tornar Imprimir

Ofertes d'ocupació de PRESEC

 

PROCESSOS OBERTS // PROCESOS ABIERTOS

BASES ESPECÍFIQUES Y CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 1ª MAGATZEMER·MAGATZEMERA INDEFINIDA.

Periode lliurament sol·licituds: De l'11 al 25 de juny de 2022.

Bases Oficial 1ª magatzemer·magatzemera BOPB.pdf

Llista provisional de persones admeses-excloses

Acta constitució Tribunal

Llista definitiva de persones admeses-excloses i data proves test i pràctica.


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONALO LABORAL FIXE-DISCONTINU DE DUES (2) PLACES DE PEÓ ESPECIALISTA A JORNADA PARCIAL -TORN DE TARDA- DE NETEJA VIÀRIA PER A L'ÈPOCA ESTIUENCA A LA ZONA PLATJA (GAVAMAR).

Periode lliurament sol·licituds: De l'1 de juny al 15 de juny de 2022.

Bases 2 peons especialistes neteja viària estiu gavamar tarda BOPB

Llistat provisional de persones admeses-excloses.pdf


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVSIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A DE COMPRES I MAGATZEM DE CARÀCTER INDEFINIT.

Periode lliurament sol·licituds: Del 28 de maig a l'11 de juny de 2022.

Ampliació termini lliurament de sol·licituds: Fins el 6 de juliol de 2022.


Bases 1 plaça Cap de Compres i Magatzem BOPB.pdf

Anunci ampliació termini lliurament sol·licituds

Llistat de persones admeses-excloses

Acta constitució Tribunal

Llistat definitiu de persones admeses-excloses i data prova test i pràctica

Nota test i pràctica. Resultat final.


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS NOCTURN, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU  (FIXE-INDEFINIT).

Periode lliurament sol·licituds: Del 28 de maig a l'11 de juny de 2022.

Bases peó recollida residus comercials nocturn

Bases peó recollida residus comercials nocturn BOPB

Llista provisional de persones admeses-excloses

Acta constitució del Tribunal

Llista definitiva de persones admeses-excloses i data prova test

Resultat prova test i convocatòria prova pràctica.

Resultat prova pràctica, puntuació mèrits i resultat FINAL.


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ ESPECIALISTA D'OBRES DE CARÀCTER FIXE-INDEFINIT.

Periode lliurament sol·licituds: Del 21 de maig al 4 de juny de 2022.

Bases específiques 1 peó especialista d'Obres - BOPB

Llista provisional de persones admeses-excloses

Llista definitiva persones admeses-excloses

Acta constitució del Tribunal


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE DOS (2) PLACES D'OFICIAL DE 1ª D'OBRES DE CARÀCTER FIXE-INDEFINIT.

Periode lliurament sol·licituds: Del 21 de maig al 4 de juny de 2022.

Bases específiques 2 oficials de 1ª d'Obres - BOPB

Llistat provisional de persones admeses-excloses

Llistat definitiu persones admeses-excloses

Acta de constitució del Tribunal


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIXE-DISCONTINU D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ A JORNADA PARCIAL DE NETEJA VIÀRIA PER A LA ÈPOCA ESTIUENCA I NADALENCA AL CASC URBÀ DE GAVÀ.

Periode lliurament sol·licituds: Del 23 d'abril al 7 de maig de 2022.

Bases 1 peó neteja viària parcial estiu-nadal

Bases 1 peó neteja viària parcial estiu-nadal BOPB

Llista provisional de persones admeses-excloses.pdf


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIXE-DISCONTINU DE QUATRE (4) PLACES DE PEONS A JORNADA PARCIAL DE NETEJA VIÀRIA PER A L'ÈPOCA ESTIUENCA A LA ZONA PLATJA (GAVAMAR).

Periode lliurament sol·licituds: Del 23 d'abril al 7 de maig de 2022.

Bases 4 peons neteja viària jornada parcial estiu

Bases 4 peons neteja viària jornada parcial estiu BOPB

Llistat provisional de persones admeses i excloses


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX-INDEFINIT D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ ESPECIALISTA A JORNADA PARCIAL (CAPS DE SETMANA) DE NETEJA VIÀRIA PER A L'ÈPOCA ESTIUENCA A LA ZONA DE PLATJA (GAVAMAR).

Periode lliurament sol·licituds:  Del 23 d'abril al 7 de maig de 2022.

Bases peó especialista caps de setmana estiu platja.pdf

Bases peó especialista caps de setmana estiu platja BOPB.pdf

Llistat provisional persones admeses-excloses


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) DE DOS (2) PLACES DE NETEJADORES-NETEJADORS D'EDIFICIS (TORN DE TARDA).

Periode lliurament sol·licituds: Del 21 d'abril al 5 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Bases netejadores-netejadors torn tarda

Bases netejadores-netejadors torn tarda - BOPB

Anunci resolució places a concurs

Llistat provisional de persones admeses-excloses


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) D'UNA (1) PLAÇA DE NETEJADORA-NETEJADOR D'EDIFICIS DE CAPS DE SETMANA.


Periode lliurament sol·licituds: Del 21 d'abril al 5 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Bases 1 netejadora caps de setmana

Bases 1 plaça Netejadora caps de setmana BOPB

Llista provisional de persones admeses-excloses


PROMOCIÓ INTERNA. CONCURS OPOSICIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ DE NETEJA VIÀRIA DEL SERVEI "ESCOMBRAT MIXT".

Promoció interna. Bases 1 plaça peó neteja viària "escombrat mixt".

Bases publicades al BOPB

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Acta Constitució Tribunal

Llistat definitiu de persones admeses-excloses i dia 1ª prova

Resultat prova test escombrat mixt

Puntuació mèrits i resultat final escombrat mixt.pdf


PROMOCIÓ INTERNA.
CONCURS OPOSICIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE PEÓ DE CAMIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DIURN DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA.


Promoció interna. Bases 1 plaça peó camió residus municipals porta a porta.

Bases publicades al BOPB.pdf

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Constitució Tribunal procés selectiu

Llistat definitiu de persones admeses-excloses i dia 1ª prova


Resultat prova test

Puntuació mèrits i resultat FINAL


PROMOCIÓ INTERNA. CONCURS OPOSICIÓ D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL 1ª CONDUCTOR-CONDUCTORA DE CAMIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DIURN DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA.

Promoció interna. Bases 1 plaça ofic.1ª conductor-conductora camió porta a porta

Bases publicades al BOPB.pdf

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Constitució Tribunal procés selectiu

Llistat definitiu de persones admeses-excloses i dia 1ª prova

Resultat prova test ofic 1 conductor porta a porta

Puntuació mèrits i resultat final


PROMOCIÓ INTERNA
. CONCURSO OPOSICIÓ DE TRES (3) PLACES DE PEÓ ESPECIALISTA DE NETEJA VIÀRIA (1 en torn de matí i 2 en torn de tarda).

Promoció interna. Bases 3 places de peó especialista neteja viària

Bases publicades al BOPB.pdf

Llistat de persones admeses i excloses

Constitució Tribunal procés selectiu

Llistat de persones admeses-excloses i dia 1ª prova

Resultat prova test

Puntuació mèrits i resultat FINAL


S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MAIG DE 2022, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.


Anunci pròrroga borsa peons especialistes NV

Anunci pròrroga borsa peons especialistes NV - BOPB

S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MAIG DE 2022, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Anunci pròrroga borsa peonatge NV-RM

Anunci pròrroga borsa peonatge NV-RM - BOPB

S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS I CONDUCTORES DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MAIG DE 2022, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Anunci pròrroga borsa de conductors/es camions RM

Anunci pròrroga borsa de conductors/res camions RM - BOPB

S'INFORMA QUE LA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª CONDUCTORS I CONDUCTORES D'ESCOMBRADORES MECÀNIQUES I HIDRONETEJADORES QUE FINALITZAVA LA SEVA VIGÈNCIA AL MAIG DE 2022, HA ESTAT PRORROGADA PER UN ANY.

Anunci borsa ofic. 2ª escombradora-hidronetejadora

Anunci borsa ofic. 2ª escombradora-hidronetejadora - BOPBPROCESSOS TANCATS // PROCESOS CERRADOS


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª DE FUSTERIA POLIVALENT, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU (FIXE-INDEFINIT).

Periode lliurament sol·licituds: Del 31 de març al 14 d'abril de 2022.

Bases Oficial 2ª fusteria polivalent.pdf

Bases publicades al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona

Llistat provisional persones admeses-excloses

Acta constitució Tribunal

Llistat definitiu persones admeses-excloses i dia 1ª prova examen test

Resultat prova test i resolució concurs desert.


BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A DE COMPRES I MAGATZEM, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU (INDEFINIT-FIX).

Periode lliurament sol·licituds: Del 12 al 26 d'abril de 2022.

Bases Tècnic/a de Compres i Magatzem

Bases Tècnic/a de Compres i Magatzem. Anunci BOPB

Llistat provisional persones admeses-excloses

Constitució Tribunal procés selectiu.

Resolució concurs-oposició desert.Data de l'última actualitzaciódimarts 20 d’abril 2021
Tornar Imprimir