L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

AVÍS IMPORTANT:

Els serveis municipals estan plenament actius a través de l’atenció telefònica i el registre electrònic (https://eseu.gava.cat). Si bé es continua fomentant el tele-treball, es pot rebre atenció presencial, demanant cita prèvia.

Es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. En els casos en que sigui imprescindible, i prèvia valoració per part de personal municipal, s'atén presencialment, però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Demana cita a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana)  (Registre d'instàncies, Padró d'Habitants, Cens Animals...)

Demana cita prèvia a altres departaments (Activitats, Obres, Oficina Local d'Habitatge, Gestió Tributària, OMIC (Oficina d'atenció al consumidor), OME (Oficina escolarització)...)