L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

AVÍS IMPORTANT:

Els serveis municipals estan plenament actius a través de l’atenció telefònica i el registre electrònic (https://eseu.gava.cat). Si bé es continua fomentant el tele-treball, es pot rebre atenció presencial, demanant cita prèvia.

Es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. En els casos en que sigui imprescindible, i prèvia valoració per part de personal municipal, s'atén presencialment, però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si vols que et truquem per realitzar aquesta valoració o per fer una consulta sobre tràmits específics demana cita per ser atès telefònicament a l'hora que triïs.

Per contactar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana o demanar cita prèvia, cal trucar al 93 263 91 00 o al telèfon gratuït 900 66 33 88 de dilluns a divendres de 9 a 14.30h. Demana cita per ser atès presencialment

També es pot contactar amb l’Ajuntament a través de correu electrònic a ajuntament@gava.cat o mitjançant Internet a la seu electrònica https://eseu.gava.cat.