Inici -> Accesibilitat

Accesibilitat

 

 

La Seu Electrònica de l'Ajuntament té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans.

Per aquest motiu s'han utilitzat en la seva construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que els usuaris obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte d'usabilitat web

Usabilitat significa col·locar al centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris. Pretén que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció

Per aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris reals als quals s'ha realitzat un test amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinària, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndars:

  • CSS

El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

  • WAI-AA

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles per tothom. Per analitzar l’accessibilitat del Portal s’ha utilitzat el Test d’Accessibilitat Web (TAW). El Portal compleix amb la prioritat 2 (nivell d’accessibilitat Doble A).

5 de Setembre del 2016