Inici -> Què és el Registre Electrònic

Què és el Registre Electrònic

 

En el Registre electrònic pot presentar sol·licituds relatives a assumptes que siguin competència municipal. Per a utilitzar el Registre Electrònic és necessari disposar d'un DNI Electrònic o un altre certificat digital reconegut inclòs en la llista de Certificats admesos. A més pot realitzar una comprovació dels requisits tècnics necessaris per a realitzar aquesta gestió.

Seleccioni el tràmit que desitja realitzar i comprovi () que el mateix pot presentar-se a través del Registre electrònic. Empleni les dades sol·licitades en el formulari i annexi la documentació que es requereixi acompanyar a la sol·licitud perquè l'Ajuntament pugui iniciar la gestió amb la major celeritat. Una vegada realitzat el tràmit s'expedirà el corresponent justificant de presentació que podrà descarregar i/o imprimir.

El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques que s'informaran en l'apartat de" Interrupcions de Servei".

El Registre Electrònic de l'Ajuntament es regirà, a l'efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial de la Seu Electrònica. A l'efecte de còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, s'actuarà en el següent sentit:

  • La data i hora de referència seran els vigents en el moment de la recepció o sortida de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació, en o des del sistema d'informació que doni suport al Registre Electrònic.
  • L'entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s'entendran efectuades en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquest efecte, constarà en el seient d'entrada corresponent la data i hora en què efectivament s'ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació presentada però s'indicarà en el missatge de confirmació les zero hores i un minut del següent dia hàbil.
  • Es consideren dies inhàbils, a l'efecte del Registre Electrònic de l'Administració Municipal, els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de la Comunitat Autònoma i de festes locals d'aquest Municipi. Aquest calendari està publicat en la seu electrònica en l'apartat "Calendari de dies inhàbils".

Per a utilitzar el Registre Electrònic ha d'utilitzar algun dels certificats que vénen en la llista de Certificats admesos. A més ha de tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflectides en la pàgina d'ajuda de la seu.

En cas de tenir problemes en la tramitació, consulti la pàgina de resolució de problemes freqüents.

 

Actualment el Registre Electrònic es pot utilitzar per a realitzar els següents tràmits:

 

Serveis relacionats

 

 

23 de Gener del 2019