Volver Imprimir

Ofertas públicas de empleo del Ayuntamiento para personal de la administración finalizadas


BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Període de presentació d'instàncies: de 13 al 21 d'octubre de 2022

Anunci i bases de la convocatòria

Anunci resultat convocatòria


BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, COM A FUNCIONARI DE CARRERA I MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE CONTROL INTERN

Període de presentació d'instàncies: de 21 de juny al 20 de juliol de 2022

Bases de la convocatòria


Anunci DOGC

Resolució persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució tribunal qualificador

Acta segon exercici

Acta resultat finalBASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA I MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, UNA  PLAÇA DEL GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL CAP DEL DEPARTAMENT D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Període de presentació d'instàncies del 31 de maig al 30 de juny de 2022


Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució persona admesa i composició tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal

Acta segon exercici, mèrits i resultat final


PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A OAC I PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A OAC MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Període de de presentació d'instàncies del 2 al 27 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC


Resolució persones admeses i designació tribunal qualificador

Nota informativa

Nova nota informativa: canvi d'ubicació

Acta constitució i crida persones candidates


Acta resultat proves, mèrits i resultat final


PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA VINCULADES AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret admesos i composició tribunal

Acta constitució tribunal i resultat final


PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SALUT PÚBLICA

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret admesos i constitució tribunal qualificador

Acta constitució tribunal i resultats definitius


PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Decret admesos i composició tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal

Acta resultat segon exercici


Acta mèrits i resultats finals


PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ VINCULADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE COMPRES I CONTRACTACIÓ

Període de presentació d'instàncies de l'11 d'abril al 10 de maig de 2022

Bases de la convocatòria


Anunci DOGC

Decret admesos i constitució tribunal qualificador

Resolució nova designació tribunal qualificador

Acta constitució del tribunal

Acta resultats segon exercici, mèrits i resultats finals signadaBASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA I MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Període de presentació d'instàncies del 2 al 27 de maig de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Resolució convocatòria deserta


CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ I CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Període de presentació d'instàncies: 19 a 27 de juliol de 2022

Anunci BOP

Resolució convocatòria


PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ I GESTIÓ DE BENESTAR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'instàncies: del 24 de maig a l'1 de juny de 2022

Anunci

Anunci resultat finalPROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR, COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA I MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, VUIT PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Termini de presentació d'instàncies: del 24 de febrer al 23 de març de 2022

Bases de la convocatòria

Anunci DOGC

Nota informativa

Decret llista definitiva i composició del tribunal

Acta constitució tribunal

Acta merits i resultat final


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE MOBILITAT PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Termini de presentació d'instàncies: del 9 de febrer al 8 de març de 2022

Publicació BOPB

Anunci DOGC

Decret llista persones admeses i excloses

Acta constitució comissió avaluadora

Acta resultat prova de capacitat

Acta final resultat


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE DEPARTAMENT MANTENIMENT D'ESPAI PÚBLIC, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Termini de presentació d'instàncies: del 9 de febrer al 8 de març de 2022

Bases BOPB

Anunci DOGC

Decret declaració convocatòria deserta


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I REGIDORIA ALS BARRIS PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Termini de presentació d'instàncies: del 9 de febrer al 8 de març de 2022

Bases BOPB

Anunci DOGC

Decret llista persones admeses i excloses

Acta constitució comissió avaluadora

Acta resultats prova de capacitat

Acta final resultat


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Termini de presentació d'instàncies: del 9 de febrer al 8 de març de 2022

Bases BOPB

Anunci DOGC

Decret llista persones admeses i excloses

Acta constitució comissió avaluadora i resultat prova de capacitat

Acta avaluació competències, mèrits i resultats finalsPROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'instàncies: del 21 al 29 de març de 2022


Anunci

Anunci convocatòria deserta


PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ I GESTIÓ DE BENESTAR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'instàncies: del 21 al 29 de març de 2022

Anunci

Anunci convocatòria deserta


PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT, DISCIPLINA I LLICÈNCIES MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'instàncies: del 21 al 29 de març de 2022

Anunci

Anunci resultat final


PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 17 DE DESEMBRE DE 2021 AL 14 DE GENER DE 2022


Bases BOP

Anunci DOGC


Decret llista persones admeses i excloses

Acta constitució i resultat final


Primera prova (test)


PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'instàncies: del 21 de gener al 3 de febrer de 2022

Bases BOPB
 


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 7 DE SETEMBRE AL 4 D'OCTUBRE DE 2021

 

Anunci BOP

Anunci DOGC

Decret aspirants exclosos i declaració convocatòria deserta


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA DE COMPRES MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 7 DE SETEMBRE AL 4 D'OCTUBRE DE 2021
 
 


PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 19 DE MAIG AL 15 DE JUNY DE 2021

Decret aprovació persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució tribunal

Acta resultat final
 
Primera Prova (Test)


PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 30 DE MARÇ AL 28 D'ABRIL DE 2021

Anunci BOP

 
 
Primera Prova (Test)


PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 30 DE MARÇ AL 28 D'ABRIL DE 2021

Anunci BOP

Anunci DOGC

Llistat persones admeses i composició tribunal qualificador

Acta constitució tribunal

Acta segon exercici

Acta final
 
 


CONVOCATÒRIA D'UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI D'ESPAI PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


Bases convocatòria

Anunci

Anunci resultat finalPROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE SERGENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ.

Publicació BOPB

Publicació BOPB modificació bases

Publicació DOGC

Acta constitució tribunal

Acta prova teòrico-pràctica

Acta correcció prova teòrico-pràctica

Acta resolució al·legacions

Acta resolució al·legacions

Acta prova psicotècnica

Acta valoració mèrits i resultat final

Acta fase de pràctiques

Nomenament BOP 


CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (4 LLOCS) L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.


FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIESPROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE PREMSA I COMUNICACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 15 D'ABRIL AL 5 DE MAIG DE 2021

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Resolució llista definitiva provisió cap de premsa i comunicació

Acta de constitució

Acta resultat prova de capacitat

Acta resultat finalPROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE GESTOR/A INCIDÈNCIES TIC PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

Anunci BOP

Anunci DOGC

Aprovació llista definitiva

Acta constitució

Prova de capacitat

Acta competències, mèrits i resultat final


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE AUXILIAR DE L'OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIESPROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ I MANTENIMENT D'ESPAIS NATURALS (TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT) AL CONSORCI DEL DELTA DEL LLOBREGAT


PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES FINS EL 25 DE MAIG DE 2021

Anunci ConsorciANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL D'INTERVENTOR/A DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

Anunci

Resultat final comissió de serveis interventor/a


PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE CAPORAL MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA INTEGRADA EN L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Presentació d'instàncies del 10 de juliol al 6 d'agost

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos i exclosos (període al·legacions del 7 al 21 de setembre de 2020)

Nota informativa Tribunal

Llistat definitiu admesos i exclosos

Nova nota informativa Tribunal

Decret esmena error material

Acta constitució 

Acta realització segon exercici

Acta correcció segon exercici

Acta revisió de proves 

Decret finalització procediment selectiuPROCÉS DE SELECCIÓ DE DOTZE PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ,
MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.
PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1 PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.

Decret tribunal i persones admeses

Acta de constitució

Segon exercici i fase de concurs

Publicació nomenament BOPPROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2 PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.

Bases específiques del procés

Publicació nomenament BO
P


PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT I DRETS HUMANS MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS MITJANÇANT PROVISIÓ INTERNA 

Bases específiques del procés

Anunci DOGC

Designació comissió avaluadora i persones admeses

Acta constitució comissió avaluadora

Resultat prova de capacitat

Acta resultat prova aptitudinal, valoració de mèrits i resultat finalPROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS OBERT A PROVISIÓ INTERNA I A LA MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA. 

Bases específiques del procés

Anunci DOGC

Llistat persones admeses i excloses i constitució comissió de valoració

Acta constitució comissió de valoració

Acta resultat prova de capacitat

Acta sessió entrevista

Acta resultat entrevista i mèrits. Resultat finalBASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases específiques

Resultat final procés


BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE TÈCNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases específiques


BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I LLICÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases específiques

Anunci resultat final
Fecha de la última actualizaciónmartes 20 abril 2021
Volver Imprimir